DIABETACURE supplement

  • $14.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Herbal supplements for diabetes, to lower glucose sugar in the blood that affects the heart, eyes and kidneys. Eat less sugar, rice and flour products, walking or exercise daily for best results.  60 capsules. Take 1-2 capsules 30 minutes before meal. 2 times a day. 

Thảo dược bổ sung cho bệnh tiểu đường, để giảm lượng đường glucose trong máu ảnh hưởng đến tim, mắt và thận. Ăn ít đường, gạo và các sản phẩm bột. Đi bộ hoặc tập thể dục hàng ngày. 60 viên nang. Uống 1-2 viên trước bữa ăn 30 phút. 2 lần một ngày.

Suplementos a base de hierbas para la diabetes, para reducir la glucosa en sangre que afecta al corazón, ojos y riñones. Consuma menos productos de azúcar, arroz y harina. Caminar o hacer ejercicio a diario. 60 cápsulas. Tomar 1-2 cápsulas 30 minutos antes de las comidas. 2 veces al día.

糖尿病的草药补品,可降低血液中影响心脏,眼睛和肾脏的葡萄糖。少吃糖,米和面粉产品。每天散步或运动。 60粒饭前30分钟服用1-2粒胶囊。每天2次。