PROSTA RELIEF prostate supplements

  • $14.00
    Unit price per 
Shipping calculated at checkout.


Relief from symptoms of: Frequent urge to urinate, need to get up many times during the night to urinate, pain or burning urination, painful ejaculations, dribbling of urine. 60 capsules. 2 capsules 2 times a day after meal. 

Giảm các triệu chứng: Thường xuyên đi tiểu, phải thức dậy nhiều lần trong đêm để đi tiểu, đau hoặc rát khi đi tiểu, đau khi xuất tinh, nước tiểu nhỏ giọt. 60 viên nang. 2 viên / lần x 2 lần / ngày sau bữa ăn.

Alivio de los síntomas de: Necesidad frecuente de orinar, necesidad de levantarse muchas veces durante la noche para orinar, dolor o ardor al orinar, eyaculaciones dolorosas, goteo de orina. 60 cápsulas. 2 cápsulas 2 veces al día después de las comidas.

缓解以下症状:经常催尿,在夜间需要多次起床以排尿,排尿疼痛或烧灼感,射精疼痛,尿液盘带。 60粒饭后每天2次2粒胶囊。